EU projekti

EU projekt

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

· KRATKI OPIS PROJEKTA
Tiskarski obrt, nakladništvo i trgovina “ZEBRA” Vinkovci, vl. Silvija Benčević. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0208 za provedbu projekta „KONKURENTNOST ZA ZEBRU“.
Predloženim projektom želi se modernizirati i značajno unaprijediti poslovni procesi obrta. Tiskarski obrt, nakladništvo i trgovina “Zebra” Vinkovci uspješan je obrt duge tradicije i vrsne kvalitete, dobro poznato u području tiskanja. Međutim, kako bi zadržalo svoju poziciju i dalje napredovalo, nužno je izvršiti modernizaciju poslovnih procesa obrta. To će se ostvariti nabavom potrebne informatičke opreme te njezinom implementacijom u poslovanje. Implementacijom nove tehnologije obrt će postati učinkovitiji. To znači da će gubiti značajno manje vremena na koordinaciju poslovanja između suradnika te će time i vrijeme rada te cijena finalnog proizvoda biti niža. Poslovni procesi će biti optimizirani te će se njima polučiti maksimalni rezultati. Ciljne skupine su zaposlenici obrta koji će upotrebom novih tehnologija poboljšati rezultate svoga rada i moći pokazati svoju stručnost u punoj mjeri te klijenti obrta, koji će dobiti povoljnije i kvalitetnije proizvode u kraćem vremenu.

· RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Projekt se provodi od 1.veljače 2017. godine do 31. kolovoza 2017. godine.

· OPĆI CILJ PROJEKTA
Doprinos razvoju MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima razvojem kompetencija i konkurentnosti MSP na domaćem i stranim tržištima te doprinos gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske u kontekstu kohezijske politike Europske unije, a pomoću uvođenja novih i poboljšanja postojećih IKT rješenja.

· SVRHA PROJEKTA (SPECIFIČNI CILJEVI)

 1. Modernizacija poslovnih procesa u obrtu, smanjenje troškova poslovanja i povećanje prihoda
 2. Visoka razina kompetentnosti zaposlenika obrta.
 3. Otvaranje novih radnih mjesta.
 4. Povećanje konkurentnosti, održiv rast i poboljšanje položaja na tržištu obrta
 5. Plasiranje proizvoda i usluga na nova (inozemna) tržišta.

· OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 1. Nabava IKT opreme
 2. Zaposlena 2 nova djelatnika, svi educirani za rad na novoj IKT opremi
 3. Osigurana kvalitetna promocija projekta
 4. Uspješno proveden projekt s odobrenom svom potrebnom dokumentacijom.
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 934.397,00 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 747.518,00 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 672.766,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Silviju Benčević na: info@zebra-vk.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779