E-impuls

KRATKI OPIS PROJEKTA
Tiskarski obrt, nakladništvo i trgovina “ZEBRA” Vinkovci, vl. Silvija Benčević. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.0135 za provedbu projekta „DIGITALIZACIJA TISKARSKOG OBRTA ZEBRA“.

Predloženim projektorn želi se modernizirati i značajno unaprijediti poslovni procesi obrta. Tiskarski obrt, nakladništvo i trgovina “Zebra” Vinkovci uspješan je obrt duge tradicije i vrsne kvalitete, dobro poznato u području tiskanja. Međutim, kako bi zadržalo svoju poziciju i dalje napredovalo, nužno je izvršiti modernizaciju poslovnih procesa obrta.
Ovim projektom Tiskarski obrt Zebra želi nabaviti 3D scanner, 3D printer te Book Scanner za digitalizaciju dokumenata, građevinskih dozvola, knjiga i umjetničkih djela (slike, skulpture, kipovi, vrčevi, oružje…). Samim time, uvode novu poslovnu aktivnost u poslovanje obrta. Do sada je obrt iii odbijao posao iii koristio vanjsku uslugu za obavljanje digitalizacije. Nabavom opreme dolazi do proširenja poslovanja obrta te do ubrzanja posla. Tiskarski obrt Zebra surađuje s arhivima, muzejima na području Vukovarsko-srijemske županije. U arhivima mnogi dokumenti se moraju trajno sačuvati i nisu dostupni javnosti jer se ne smiju koristiti. Digitalizacija dokumenata omogučava trajno sačuvanje dokumenta, daleko brže (700 stranica na sat) i jednostavnije pretraživanje te stvara bazu podataka kojom se dokumenti trajno sačuvaju. Stare knjige se isto moraju sačuvati da se ne unište pa se digitaliziraju. Prednost Book Scannera je ta što se štedi papir, nema printanja te su knjige u potpunosti dostupne javnosti Book scanner troši malo energije, dosta brzo radi te sve skenira u PDF formatu koji je dostupan u cijelom svijetu. 3D printer u projektu služi da se isprinata sve sto je skenirano. U sklopu projekta će se i urediti jedna prostorija gdje će biti smješten Book Scanner. Prostorija mora imati posebne uvijete i mora imati stalnu temperaturu, vlažnost i svjetlinu. Skeniranje umjetničkih djela iz muzeja omogučava online sačuvanje vrijednih predmeta.

Ciljne skupine projekta su zaposlenici obrta koji će upotrebom novih tehnologija poboljšati rezultate svoga rada i moći pokazati svoju stručnost u punoj mjeri te klijenti obrta, koji ce moći koristiti nove usluge Tiskarskog obrta Zebra.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Projekt se provodi od 5.siječnja 2018. godine do 5. siječnja 2019. godine.

OPĆI CILJ PROJEKTA
Ovim projektom uvesti će se nova poslovna aktivnost u poslovanje obrta. Opći cilj projekta je povečanje konkurentnosti Tiskarskog obrta Zebra uvođenjem nove poslovne aktivnosti.

SVRHA PROJEKTA (SPECIFIČNI CILJEVI)

 1. Modernizacija poslovnih procesa u obrtu i povećanje prihoda
 2. Otvaranje novih radnih mjesta.
 3. Povećanje prihoda obrta
 4. Plasiranje proizvoda i usluga na nova (inozemna) tržišta.Ciljne skupine projekta su zaposlenici i klijenti obrta. Projektom se zeli podici kvalitcta poslovanja te omoguciti rast opsega proizvodnje radi zadovoljavanja postojece potraznje i sirenja na inozemnom trzistu.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 1. Nabava opreme
 2. Zaposlena 2 nova djelatnika, svi educirani za rad na novoj opremi
 3. Osigurana kvalitetna promocija projekta
 4. Uspješno proveden projekt s odobrenom svom potrebnom dokumentacijom.
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 391.575,00 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 313.260,00 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 203.619,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Silviju Benčević na: info@zebra-vk.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779